Cable trays

The cable support systems that Vekoma Rides installs in its attractions are supplied by Koremans Technical Supplies from Oud Gastel. In addition, every new assignment is painstaking precision work, says Will van Sundert, who has been working as an Account Manager at Koremans Technical Supplies since 2014.

Sometimes an order resembles a previous order, but because Vekoma is constantly innovating, the specifications can often be slightly different. Every assignment is therefore really precision work. For us, Vekoma is a pleasant customer to work for. Moreover, they regularly ask us to participate in the development of their products. ” Deliveries are handled according to a strict protocol. Van Sundert: “Think of a few nuts up to six meters long products, and everything in between. It also happens that the products delivered by us (stove enamelled and sprayed) are preserved in the right colors. In addition, Vekoma gives theprovide us with exact ral numbers. We also handle the processing of the products ourselves. ” Transport also requires precision, Van Sundert explains. “We collect the products from the orders, assemble them and assemble them if required, label the products that we provide with a unique code, package the orders seaworthy and transport them to Vekoma, which then transports them to their destination . There the boxes are unpacked and assembled by people from Vekoma . order, maar omdat Vekoma continu innoveert kunnen de specificaties vaak net weer anders zijn. Elke opdracht is daarom echt precisiewerk. Voor ons is Vekoma een prettige klant om voor te werken. Bovendien vragen ze ons regelmatig mee te denken bij de ontwikkeling van hun producten.” De leveringen worden volgens nauwgezet protocol behandeld. Van Sundert: “Denk aan enkele moertjes tot zes meter lange producten, en alles daar tussenin. Ook komt het voor dat de producten geconserveerd door ons aangeleverd (gemoffeld en gespoten) worden in de juiste kleuren. Daarbij geeft Vekoma de exacte ral-nummers aan ons door. Ook het bewerken van de producten verzorgen wij in eigen beheer.”Het transport vergt ook precisie, legt Van Sundert uit. “Wij verzamelen de producten van de orders, voegen deze samen en assembleren desgewenst, labelen de producten die we voorzien van een unieke code, verpakken de orders zeewaardig en vervoeren ze naar Vekoma die ze dan naar de plaats van bestemming transporteert. Daar worden de kisten uitgepakt en door mensen van Vekoma gemonteerd.

You can find our products all over the world. For example, for Vekoma Rides, we worked on the construction of a new Ferris wheel in Azerbaijan , as well as in the United States, where we worked on a new roller coaster at Disneyland. And there are many dozens more attractions that we were able to participate in. ” Sometimes the products of Koremans Technical Supplies are visible, but they are often processed underground to provide the attractions with cabling and other applications at all locations . Van Sundert has been working with Vekoma for almost 25 years, “At one point they said at Vekoma: 'we don't buy froma company, but with a person ', and' thinking along and thinking in solutions is important to us'. That is a great compliment, and it expresses appreciation. ” Koremans Technical Supplies is part of the Koremans Groep BV and supplies many industries where service and unburdening our customers are of paramount importance. The company works with eight permanent people, supplemented by hirers if the work requires it. Van Sundert: “We congratulate Vekoma Rides on its 95th anniversary . A great achievement by a great company that has acquired a leading position in the world. Rides hebben we bijvoorbeeld in Azerbeidzjan meegewerkt aan de bouw van een nieuw reuzenrad, evenals in de Verenigde Staten, waar we hebben meegewerkt aan een nieuwe roller coaster in Disneyland. En zo zijn er nog vele tientallen attracties waar wij aan hebben mogen meewerken.” Soms zijn de producten van Koremans Technical Supplies zichtbaar, maar vaak worden ze onder de grond verwerkt om de attracties op alle plaatsen van bekabeling en andere toepassingen te kunnen voorzien.Van Sundert werkt bijna 25 jaar samen met Vekoma, “Bij Vekoma zeiden ze op een gegeven moment: ‘wij kopen niet bij een bedrijf, maar bij een persoon’, en ‘meedenken en in oplossingen denken is voor ons belangrijk’. Dat is een groot compliment, en daar spreekt waardering uit.” Koremans Technical Supplies is onderdeel van de Koremans Groep B.V. en levert aan veel industrieën waar service en ontzorgen van onze klanten hoog in het vaandel staan. Het bedrijf werkt met acht vaste mensen, aangevuld met inleners als het werk dat vraagt. Van Sundert: “Wij feliciteren Vekoma Rides met haar 95-jarig bestaan. Een mooie prestatie van een mooi bedrijf, dat een toonaangevende positie in de wereld verworven heeft.

The whole article can be downloaded here. here

×

Hallo!

Kies 1 van onze medewerkers om direct te chatten via Whatsapp. of stuur een email naar: info@koremans.com

× How can I help